(8 37) 209 342 test@kaunosauliai.lt

Vytauto Didžiojo šaulių 2-oji rinktinė

Mes esam ŠAULIAI

Lietuvos nepriklausomybės saugotojai ir gynėjai, pasiryžę kilus grėsmei negailėti savęs, ginti ir saugoti Lietuvos Respubliką ir jos piliečius

Šaulių sąjunga yra visuomeninė sukarinta organizacija, kuri užsiima nacionalinio saugumo stiprinimu – mes rengiame aktyviojo mobilizacinio rezervo karius, nuolat palaikome sąjungos narių karinę parengtį, ugdome šaulių kompetencijas iškilus grėsmei užtikrinti saugumą, suteikti medicinę pagalbą ir vykdyti kitas civilinės saugos užtikrinimo veiklas.

Šauliai mokomi pagal bazinio kario kurso programą kariuomenės daliniuose, dalyvauja bendruose su kariuomene mokymuose ir pratybose pagal Sąjungos vado patvirtintas programas.

ŠAULIŲ veiklos

Pagrindinė Šaulių sąjungos veiklos kryptis yra karyba ir krašto apsauga – šauliai pagal specialias programas ir planus rengiami saugoti svarbius strateginius objektus, atlikti žvalgybos ir kitas užduotis – gyventojų apsaugos ir rengimo išgyvenimui, partizaninio pasipriešinimo, pilietinio pasipriešinimo ir kt.
Organizacija rūpinasi pagalbos gyventojams organizavimu ir vykdymu kritinių situacijų metu bei nacionaliniam saugumui būtina parama – medicinine, logistine, informacinių technologijų, propagandos ir viešųjų ryšių, pasiuntinių ir daugybe kitų funkcijų, gyvybiškai svarbių esant karinei įtampai.
Ne kritinių situacijų metu parengtis palaikoma teikiant visuomenei naudingas paslaugas – pagalbą policijai, greitosios pagalbos stočiai, ugniagesiams, taip pat užtikrinant saugumą masinių renginių metu.

Tapk šauliu ir TU

Tėvynės labui
Pasirūpink reikiamais dokumentais
 • Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė
 • Trys dokumentams skirtos nuotraukos
 • Dokumentas apie karo prievolę (jei atlikta)
 • Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos pažyma su nustatyta kraujo grupe

  Medicininio patikrinimo išvada (Forma 049/a), parodo kad asmuo neserga ligomis, neturi
  fizinių trūkumų, įrašytų į Sveikatos apsaugos ministerijos ligų ir fizinių trūkumų, dėl kurių
  asmuo negali įsigyti ar turėti ginklo, sąrašą.

  49a forma išrašoma dviejų pažymų pagrindu:

  Pažyma iš Kauno apskrities priklausomybės ligų centroGiedraičių g. 8
  Darbo laikas
  I–V 8:00-14:30

  Pažyma iš Psichiatrijos ligoninėsDariaus ir Girėno g. 48
  Darbo laikas
  I–IV 08:00-16:45
  V – 08:00-15:30

  Pažymos galioja 1 mėn. Būtini du kiekvienos pažymos egzemplioriai.

  Tik turėdami šias pažymas galite kreiptis į savo šeimos gydytoją dėl 49a formos Medicininio patikrinimo išvados.

 • Išrašas iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro

  Išrašą galima užsisakyti Elektroninių valdžios vartų portale www.epaslaugos.lt (prisijungus reikia eiti į Informatikos ir ryšių departamento prie VRM puslapį ir užpildyti formą. Prie tikslo nurodyti Lietuvos Respublikos juridiniams asmenims).

 • Raštiškas tėvų, globėjų ar rūpintojų sutikimas (nepilnamečiams)
 • Turint ginklą – ginklo leidimo kopija
Atvyk į štabą

Laisvės al. 34, Kaunas

 • Pateik būtinus dokumentus
 • Užpildyk LŠS vado nustatytos formos prašymą
 • Pasirašyk sutikimą tvarkyti asmens duomenis
 • Sumokėk stojamąjį mokestį
Išklausyk bazinį ŠAULIO kursą

Šauliai mokomi pagal bazinio kario kurso programą kariuomenės daliniuose, dalyvauja bendruose su kariuomene mokymuose ir pratybose pagal Sąjungos vado patvirtintas programas.

Duok priesaiką

Kiekvienas pilnametis Lietuvos Respublikos pilietis, stodamas į LŠS, duoda šaulio priesaiką. Šaulio priesaiką taip pat duoda sulaukę pilnametystės esami LŠS nariai.
Duodami šaulio priesaiką, šauliai prisiekia būti ištikimi Lietuvos valstybei, ginti ir saugoti jos nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ir konstitucinę santvarką, laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, sąžiningai vykdyti šaulio pareigas.

10 ĮSAKYMŲ ŠAULIUI
Vladas Putvinskis-Pūtvis, 1927 m.

GINK LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ IR LIETUVIŠKĄJĄ ŽEMĘ

ŠVIESKIS IR ŠVIESK

STIPRINK VALIĄ IR KŪNĄ

BŪK DRAUSMINGAS IR MANDAGUS

GERBK GINKLĄ

BŪK TIESUS IR TEISINGAS

TESĖK ŽODĮ

BŪK BUDRUS

SAUGOK VALSTYBĖS TURTĄ

BRANGINK ŠAULIO VARDĄ IR LIETUVOS GARBĘ

Dažniausiai užduodami klausimai

Kokie yra Šaulių sąjungos stojamasis ir nario mokesčiai?

Suaugusių šaulių stojamasis mokestis – 3 €.
Jaunųjų šaulių stojamasis mokestis – 1 €.

Sumokėti stojamąjį mokestį galima pavedimu arba atvykus į štabą.

Nario mokestis – 7 €.

Koks yra Šaulių sąjungos narių amžiaus cenzas?

Šauliu (-e) tampama sulaukus 18 metų. Amžiaus „lubų“ nėra.

Jaunuoju šauliu (-e) galima tapti sulaukus 11 metų.

Studentai šauliai kviečiami jungtis į šaulių studentų korporaciją „Saja“.

Ar privalu reguliariai dalyvauti mokymuose numatytomis dienomis?
Šaulių sąjunga vienija sąmoningus, patriotiškai nusiteikusius ir aukojančius asmeninį laiką LR piliečius, todėl įsipareigojimų reguliariai dalyvauti užsiėmimuose nėra. Kiekvienas šaulys stengiasi prisidėti prie sąjungos veiklos bei Lietuvos saugumo ir jos gerovės pagal savo galimybes ir gabumus.
Kaip dažnai vyksta mokymai?
Teorinės paskaitos vyksta kartą ar du per savaitę, lauko pratybos vyksta vidutiniškai kartą per mėnesį.

Kauno apskrities Vytauto Didžiojo šaulių 2-oji rinktinė

Laisvės al. 34 , Kaunas LT–44240

Telefonas: (8 37) 209 342
Vytautas Žymančius

Vytautas Žymančius

Rinktinės vadas

Ardavičius

Ardavičius

Rinktinės vado pavaduotojas

Agnė Kučkovaitė

Agnė Kučkovaitė

Vyr. logistikos ir personalo specialistė

Susisiek su mumis

1 + 14 =